DopShop.nl
Image default
Dienstverlening

Reorganisatie binnen het bedrijf

In de periode na de start van de financiële crisis is het bij veel bedrijven voorgekomen dat er een reorganisatie moest plaatsvinden. De reorganisatie binnen een bedrijf wordt ook wel een herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering of outsourcing genoemd. Eigenlijk komt een reorganisatie neer op een verandering binnen de bedrijfsconstructie. Deze veranderingen hebben soms gevolgen voor het bedrijf in het algemeen, maar in de meeste gevallen vooral voor de werknemers. Het grootste doel wat gerealiseerd probeert te worden met de verandering in de bedrijfsstructuur is het verschaffen van kapitaal of het maken van meer winst. Het kan dus positieve effecten hebben voor een bedrijf maar ook nadelige gevolgen. Het kan zijn dat een werknemer ontslagen wordt op de huidige werkplek. Dit tot gevolg dat hij of zij op zoek moet naar een nieuwe baan. Hierbij wordt deze in de meeste gevallen goed begeleid, dan is er sprake van een outplacement.  Dit is bijna altijd vastgelegd in het Sociaal Plan, waarin afspraken zijn gemaakt over het herplaatsingbeleid. Niet alleen zijn er afspraken in vastgelegd over de herplaatsing van de werknemer, maar ook over het loon. Er wordt dan gesproken van een loongarantie, wat inhoud dat als een werknemer een functie aanvaardt in een lagere loonschaal hij of zij het oude loon behoudt. Als je wordt ontslagen als gevolg van een reorganisatie is het verplicht dat je werkgever bij het UWV je ontslag aanvraagt wegens bedrijfseconomische redenen. In dit geval is er sprake van een aparte procedure waarbij de werkgever in eerste instantie de noodzaak moet aantonen van het bedrijfseconomisch ontslag. Zodra aangetoond is dat het noodzakelijk was om de werknemer te ontslaan wegens bedrijfseconomische reden moet worden vastgesteld wie voor het ontslag worden voorgedragen. Voor de werknemers kan zo’n reorganisatie vervelend uitpakken, maar om het bedrijf in stand te houden is het soms noodzakelijk om een reorganisatie uit te voeren. Carrierepoort kan dit voor je doen, klik hier voor meer info. 

https://carrierepoort.nl/