DopShop.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

  1. een gesprek met de werkgever of de leidinggevende;
  2. een gesprek met uw medewerker;
  3. een gesprek met u en uw medewerker.

Het is mogelijk dat er naast bovengenoemde gesprekken ook een zogenaamd werkplekonderzoek wordt uitgevoerd. Elke situatie is echter uniek, waardoor elke aanpak van elke arbeidsdeskundige uniek is. Een bedrijfsarts stelt de zogenaamde FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) vast. Op basis van deze lijst zal één van de arbeidsdeskundigen van Adxpert een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren. De arbeidsdeskundige zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn inzake de re-integratie van de medewerker voor wie u een arbeidsdeskundig onderzoek wilt laten uitvoeren.

Alle bevindingen worden overzichtelijk verzameld in een rapport. Dit rapport wordt ook door het UWV gebruikt bij de aanvraag van een WIA-uitkering of ontslagprocedure.

Waarom een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek voorkomt dat uw medewerker na het hervatten van de werkzaamheden opnieuw met ziekteverlof moet. Maar door een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook voorkomen worden dat het ziekteverzuim binnen uw onderneming steeds hoger wordt. Daarnaast krijgt u een beter beeld van de huidige werkplekken. U, als werkgever, krijgt handreikingen aangeleverd om ervoor te zorgen dat uw zieke medewerker toch weer aan het werk kan gaan. Om te voorkomen dat het UWV een loonsanctie van maar liefst 1 jaar oplegt, is het voor u als werkgever ook financieel erg uitnodigend om toch dat arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Daarmee voorkomt u ook (hoge) boetes en (extra) kosten.

Wanneer een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Het is vooral zinvol een arbeidsdeskundig onderzoek door Adxpert te laten verrichten wanneer:

  • een medewerker die langere tijd uit de roulatie is geweest vanwege ziekte, aangeeft niet meer terug te kunnen komen in de oude functie;
  • er geen duidelijkheid bestaat of een zieke medewerker het werk weer kan hervatten;
  • er geen duidelijkheid bestaat over de arbeidsmogelijkheden tijdens het ziek zijn of na het ziek zijn van een medewerker;
  • re-integratie maar moeilijk gaat en niet helemaal duidelijk is wat daar aan ten grondslag ligt;
  • niet duidelijk is wat het doel van de re-integratie is.

Adxpert is uw partner als het gaat om arbeidsdeskundig onderzoek. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.