DopShop.nl
Image default
Woning en Tuin

Onkruid bestrijden met een onkruidmachine

Wanneer u onkruid wilt bestrijden en dit onkruid staat in uw bestrating dan zijn er een aantal werktuigen die u hier goed bij kunnen ondersteunen. Een onkruidmachine is zo een werktuig die gespecialiseerd is om grotere oppervlakten te bewerken en onkruid vrij te maken. Juist wanneer er grote oppervlakten moeten worden behandeld zoals parkeerterreinen, opritten, terrassen en overige bestrating in en om panden heen is het enorm handig om op een ecologisch verantwoorde manier het onkruid te verwijderen. Nu is het aanbod voor een goede onkruidmachine beperkt en er zijn ook verschillende andere manieren om onkruid te bestrijden. In dit artikel meer informatie hierover.

Effectieve onkruidbestrijding

Van oudsher is het bestrijden van onkruid vooral gericht op verdelging door bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden. Toch is hier in Nederland terecht behoorlijke strenge richtlijnen voor en zijn de zware onkruidbestrijdingsmiddelen al geruime tijd verboden. Vooral de uitwerking op de natuur is hier de belangrijkste aanleiding en dus zijn deze hulpmiddelen veel minder sterk als ook minder effectief geworden. Ook zien we tegenwoordig vaak onkruidmachines die door verhitting het onkruid verschroeien. Dit is op zich een prima manier om onkruid te verwijderen maar het is erg arbeidsintensief en bovendien ook nog eens ingewikkeld en minder veilig door het gebruik van gasflessen voor de ontbranding. Ook zal de wortel van het onkruid vaak niet in zijn geheel gedood worden.

Onkruid verwijderen door staalborstels

Een effectieve manier van onkruid bestrijden op bestrating is door de aanpak van een onkruidmachine met staalborstels die dusdanig zijn ontworpen dat ze eenvoudig het onkruid uit uw bestrating verwijderd en bovendien snel en effectief werkt. Vooral als het om grotere oppervlakten gaat is een goede onkruidmachine met staalborstels de beste manier om snel het gewenste resultaat te bereiken. Vaak zijn de werktuigen met een benzinemotor uitgevoerd en is de hoogte traploos in te stellen. Ter beveiliging van de omgeving is er een goed beschermkap aanwezig om te voorkomen dat losliggend materialen worden verspreid.