DopShop.nl
Image default
Bedrijven

Sales Management

Wanneer je meer winst wil draaien met je bedrijf is het belangrijk dat je met een kritisch oog naar de Sales Management afdeling binnen je bedrijf kijkt. Maar dat is makkelijker gezegd dat gedaan, want je beeld is als stakeholder van je bedrijf ten slotte altijd gekleurd. Daarom is het verstandig om hulp van buitenaf in te schakelen, zoals van Agile Sales Makers. De verschillende agile coaches, zoals verandermanagers en vakdeskundigen van het bedrijf kunnen jouw organisatie helpen ontwikkelen, verbeteren en groeien. Bij dit groei- en ontwikkelproces worden ook alle stakeholders (waaronder de medewerkers) betrokken om vanuit de dagelijkse praktijk een concrete verbetering te realiseren vanuit de aanwezige potentie van jouw bedrijf.

De werkwijze bij Sales Management

De strategie van Agile Sales Makers bestaat allereerst uit het ontwerpen van een passend plan van aanpak voor de organisatie, waarbij er naar drie belangrijke aspecten gekeken wordt: product, people en framework (PFF). Bij alle optimaal functionerende bedrijven zijn deze zaken goed in balans. Maar uit de praktijk blijkt dat er vaak ruimte is voor verbetering. De theorie achter deze drie zaken is afkomstig van het 7S model van McKinsley. De PFF-werkwijze van Agile Sales Makers is een soort vertaling gericht op uitvoering van dit 7S model.

Bij alle werkzaamheden streven de verandercoaches naar het bijdragen van veelbetekenende toevoegingen aan de lange termijn continuïteit van organisaties en stakeholders. Zij zetten zich ervoor in om samen met de klant de potentie van het bedrijf te laten groeien met behulp van de inzet van alle medewerkers. Zo kan er met het ontwerpen en implementeren van een framework op maat op een duurzame wijze meer winstgevende omgezet gegenereerd worden.

Als vruchtbaar onderdeel van hun werkzaamheden werken de Agile coaches met diverse agile cursussen, zoals de scrum training en verdiepende agile training.

Verandering in je bedrijf

Wil je meer weten over de aanpak en achtergrond van Agile Salers Makers? Bekijk dan hun website voor meer informatie.

https://www.agilesalesmakers.com