DopShop.nl
Image default
Zakelijk

MRP software voor online shops

Webshops staan voor de centrale taak om uw behoeften nauwkeurig te plannen zonder vacatures te produceren. Met MRP-software kan deze taak worden beheerst. 

Veel bedrijven staan voor de centrale taak om hun processen over te brengen naar een nieuw digitaal tijdperk. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste software voor je eigen bedrijf te vinden, die niet alleen in staat is om zeer specifieke processen in kaart te brengen, maar tegelijkertijd nog steeds de potentie heeft om ze veel efficiënter en deels te automatiseren. 

Planning van materiële vereisten helpt bedrijven niet alleen  om hun behoeften beter te  plannen, maar laat ook zien waar verdere besparingsmogelijkheden verborgen zijn. Met MRP software kunnen bedrijven hun processen naar een nieuw digitaal tijdperk leiden en zo hun eigen marktpositie versterken en continu uitbreiden. 

Wat is material requirement planning?

Material Requirement Planning wordt door bedrijven gebruikt om hun behoeften te bepalen. Op basis van verschillende gegevensbronnen worden de benodigde voorraden nauwkeurig bepaald. Door middel van een reconciliatieberekening tussen voorraden en verwachte vraag worden de respectieve behoeften per periode bepaald. 

Enerzijds zorgen bedrijven ervoor dat er altijd voldoende hoeveelheden artikelen op voorraad zijn om snelle leveringen te kunnen garanderen. Tegelijkertijd wordt de voorraad zoveel mogelijk geminimaliseerd om kosten te besparen, vastzittend kapitaal vrij te maken en magazijnen en werknemers te ontlasten. 

Het systeem waarschuwt als een artikel in het magazijn schaars dreigt te worden en er in de nabije toekomst een verhoogde vraag te verwachten is. Op deze manier kan nabestelling of productie tijdig worden uitgevoerd voordat de verkoop plaatsvindt. Een MRP-systeem is meestal ingebed in een magazijnbeheersysteem, dat op zijn beurt wordt geïntegreerd in een ERP-programma. 

Functies van een ERP-software

ERP-software voor online shops is meestal modulair opgebouwd. Het is daarom samengesteld uit verschillende modules, die elk een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf bestrijken. Al deze modules zijn via de centrale database met elkaar verbonden en kunnen zo gegevens met elkaar uitwisselen en communiceren. 

Laten we eens kijken naar een paar basismodules die te vinden zijn in veel systemen die speciaal zijn ontworpen voor online winkels. 

Customer Relationship Management (CRM)

Een CRM-systeem binnen de ERP-software stelt bedrijven in staat om een beter zicht te krijgen op hun eigen klanten en hen beter te ondersteunen. Hiervoor wordt voor elke klant een apart klantenbestand aangemaakt, waarin alle informatie over hen wordt opgeslagen. Op deze manier weten servicemedewerkers altijd wat er het laatst met de klant is besproken en kunnen ze daar naadloos mee aan de slag. 

Ook sales en marketing profiteren van de centralisatie van data. Evaluaties maken het mogelijk om een dieper inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van klanten. Daarnaast kunnen klanten veel individueler benaderd worden, wat zorgt voor langdurige klantloyaliteit. 

Warehouse Management Systeem (WMS)

Het warehouse management systeem brengt alle goederen van een bedrijf op zich in kaart en maakt zo een efficiëntere opslag en goederendistributie mogelijk. Al op het moment van ontvangst van de goederen worden alle goederen gescand en krijgen ze de optimale opslaglocatie toegewezen door het systeem. Ook is voor elke actor in het bedrijf duidelijk voor welk proces een bepaald artikel gepland staat en wanneer het nodig is. 

Dit verhoogt de transparantie aanzienlijk en vermindert fouten. Geavanceerde vraagvoorspellingen worden gebruikt om precies te berekenen hoeveel eenheden van een bepaald artikel op voorraad moeten zijn. Op deze manier worden overlappingen vermeden en kan een enorme hoeveelheid vastzittend kapitaal vrijkomen. 

Transport Management Systeem (TMS)

Klanten eisen tegenwoordig dat ze zo snel mogelijk worden geleverd. Om dit te kunnen garanderen is een uitstekend transportmanagement vereist. Door middel van een transport management systeem (TMS) kunnen alle binnenkomende orders direct worden doorgestuurd naar picking en na verwerking direct worden overgezet naar de logistiek. Klanten hebben de mogelijkheid om hun zending direct te volgen via de track-and-trace functie en weten precies wanneer hun goederen aankomen. 

Hiervoor zijn interfaces met alle belangrijke logistieke bedrijven opgezet. Op deze manier is snel en eenvoudig de juiste leverancier voor de bestelling te vinden en kunnen de goederen op tijd bij de klant aankomen. 

Document Management Systeem (DMS) 

Met een DMS-systeem worden alle documenten die in het bedrijf circuleren gedigitaliseerd en centraal opgeslagen. In een uniforme mappenstructuur worden alle documenten gecentraliseerd in één geldige versie en dienovereenkomstig beschermd. Op deze manier wordt informatie veel sneller verdeeld tussen de afzonderlijke afdelingen en worden datasilo’s afgebroken.

Als gevolg hiervan worden de foutenpercentages enorm verminderd, omdat alle actoren met dezelfde informatie werken. De gegevens worden ook auditief beveiligd en in overeenstemming met alle voorschriften inzake gegevensbescherming. Zo hebben alleen medewerkers die het echt nodig hebben toegang tot bepaalde gegevens. 

Conclusie: ERP-software ondersteunt behoefteanalyse

De eisen aan webshops zijn tegenwoordig extreem hoog. Om te voldoen aan de eisen van de klant voor snelle leveringen, lage prijzen en ongecompliceerde klantenservice, zijn efficiënte processen vereist die worden geïmplementeerd met holistische ERP-software. Met onze vergelijkingstool op www.erpoverzicht.nl heeft u de mogelijkheid om veel systemen op de markt direct met elkaar te vergelijken en snel de juiste ERP-software voor u te vinden.