DopShop.nl
Image default
Aanbiedingen

Is uw bedrijf compliant met alle 10.000 wetten en regels die ons land telt?

Is uw bedrijf compliant met alle 10.000 wetten en regels die ons land telt?

 

We kunnen niet zonder regels en wetten. Zonder wet- en regelgeving zou het een regelrechte puinhoop zijn in ons land. Om alles in goede banen te leiden, kent Nederland zo’n 10.000 wetten en regels. Ook op het bedrijfsleven zijn vele wetten en richtlijnen van toepassing. Deze gaan vooral over kwesties als veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de omgeving of het milieu. Compliance is hierin een belangrijke term. Het wordt immers van bedrijven verwacht dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Maar wanneer is een bedrijf nu eigenlijk ‘compliant’? En hoe kan een hoge boete voorkomen worden? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze blog. 

 

Wat betekent het wanneer een bedrijf compliant is?

 

De woorden compliant en compliance stammen af van het Engelse werkwoord ‘to comply’. In het Nederlands kan dit vertaald worden als ‘naleven’ of ‘voldoen’. Bij compliance gaat het dan ook om het naleven van en het voldoen aan wet- en regelgeving. Een bedrijf is compliant wanneer het de richtlijnen en regels omtrent milieu, kwaliteit, veiligheid en gezondheid volgens de wet opvolgt.

 

Duizenden regels en wetten, honderden wijzigingen per jaar

 

Met duizenden wetten en regels is het niet altijd even eenvoudig om compliant te zijn. En dat is nog niet eens het enige. Want jaarlijks worden er ook nog eens honderden wetten gewijzigd. De ministerraad, Tweede en Eerste Kamer houden zich hiermee bezig. Wetswijzigingen zijn noodzakelijk, maar kunnen er wel toe leiden dat uw bedrijf ineens niet meer compliant is. U zult dan aanpassingen moeten doen om ervoor te zorgen dat u wél weer voldoet aan de wet- en regelgeving.

 

Hoge boetes voor non-compliance

 

Non-compliance wil zeggen dat u uw bedrijfsvoering niet volgens de richtlijnen heeft vormgegeven. Of dat uw bedrijf na een wetswijziging dus bijvoorbeeld niet meer voldoet. Op non-compliance staan hoge boetes. Deze boetes kunt u eenvoudig voorkomen met compliance management software.

 

Het nut van compliance management software


Compliance management software is dé tool om goed grip te krijgen op compliance management. Bekijk hoe goed uw bedrijf scoort op de verschillende QHSE gebieden en ga aan de slag met verbeteringen om uw compliance niveau omhoog te krijgen. Zo bent u aantoonbaar compliant. Meer weten? Op www.pharius.eu vindt u meer informatie en kunt u bovendien een maand lang gratis van de tool gebruikmaken.

https://www.pharius.eu/nl/