DopShop.nl
Image default
Bedrijven

Vijf tips voor beter fleet management

Vloot management, vaker in jargon aangeduid met fleet management, omvat alle werkzaamheden en activiteiten die te maken hebben met de motorvoertuigen van een bedrijf, of het nu gaat om een transportbedrijf met vrachtauto’s, een busbedrijf met bussen of een rederij met een paar schepen. Dit betekent dat er een hoop vrijheid is bij het invullen van de taken en het efficiënt aansturen en managen van een vloot. Vandaar enkele tips die kunnen helpen bij het verder verbeteren van het fleet management van jouw bedrijf.

De belangrijkste tip is om alle data die te maken heeft met de voertuigen op één plek te verzamelen. Binnen veel bedrijven liggen deze data verspreid over verschillende opdrachten, bijvoorbeeld doordat de magazijnmedewerkers of de in- en verkoopafdeling de ladingen regelen, de HR afdeling de bestuurders managet en de onderhoudstak het onderhoud en de veiligheid van de voertuigen voor zijn rekening neemt. De tip is dan ook om zo snel mogelijk alle werkzaamheden te verzamelen en er op z’n minst één map voor te maken, maar nog liever een speciaal systeem ervoor aan te leggen zodat het efficiëntie kan worden verhoogd.

Vervolgens is het belangrijk om naar de kosten te kijken. De winst maximaliseren begint bij het drukken van de kosten. Kijk naar de kostenposten en waar op bespaard kan worden. Dit gaat goed samen met de derde tip, namelijk het verlagen van de CO2 uitstoot. Dit is goed voor het imago, maar drukt ook de kosten direct en indirect.

Tot slot is het aangeraden op een GPS Tracker te installeren. Hierdoor weet je precies waar welke voertuigen zich bevinden en neemt de veiligheid toe. Bovendien geeft het inzage in de duur van de ritten en eventuele plekken waar veel tijd verloren gaat, zodat je hierop kunt anticiperen bij het organiseren van de volgende rit.

https://mygpstracker.nl/