DopShop.nl
Image default
Banen en opleidingen

Reorganisatie bij Bombardier in Brugge

Bij treinenbouwer Bombadier in Brugge verdwijnen 160 arbeidsplaatsen. Op 5 mei hebben daarom 423 arbeiders het werk stilgelegd. Zij zijn boos over de mededeling van de Europese directie dat er 160 mensen gedwongen ontslag krijgen.

Volgens Luc Logghe, vakbondsman van de ACV,  worden niet alleen contracten van vaste medewerkers geschrapt, maar ook 40 tijdelijke contracten. “De afvloeiingen zullen gebeuren tussen nu en het voorjaar van volgend jaar. Hoe dan ook hebben we te maken met een groot aantal ontslagen. Er wordt de komende weken verder onderhandeld zodat er een herstructureringsplan opgesteld kan worden, met ontslagvergoedingen en outplacement voor ontslagen medewerkers. Ik vraag mij wel af hoe Bombardier alles praktisch denkt te regelen. Tot eind dit jaar is er veel werk met de bestelling van negen treinen en als er arbeiders vroeger ontslagen worden, kan dat gevolgen hebben voor de leveringen.”

Twee maanden terug werd al bekend dat dat de vestiging in Brugge niet gesloten zou worden maar wel onderdeel zou zijn van een grotere reorganisatie. De politiek in België reageert onthutst of teleurgesteld, maar kan waarschijnlijk weinig betekenen voor de met ontslag bedreigde medewerkers. Het lijkt er dan ook op dat het bij enkele boze verklaringen blijft.

Vanuit de vakbonden wordt nu de komende tijd ingezet op de totstandkoming van een goed sociaalplan voor de ontslagen medewerkers. Het vinden van een nieuwe job staat voorop dus de inzet van outplacement en scholing zal daar zeker van uit maken. Bobbardier heeft toegezegd daar serieus werk van te zullen maken. We zullen het moeten afwachten.

https://www.outplacementverzekering.nl