DopShop.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Inzicht in verzuim door een speciaal programma voor verzuimbeheer

Heeft u een bedrijf met veel medewerkers? Dan is het vaak lastig het verzuim goed in de gaten te houden. Met duidelijk verzuimbeheer wordt dit een stuk eenvoudiger. Zorg dat u een compleet overzicht heeft van de omvang en redenen van verzuim van al uw medewerkers. Dan kunt u adequaat reageren op signalen van oplopend ziekteverzuim. Vervolgens kunt u hiertegen gepaste preventieve maatregelen nemen. PreAct Verzuimregistratie helpt u graag met het in kaart brengen van alle belangrijke processen zoals het registreren, analyseren en beheersen van verzuim. Zo weet u snel in welke mate uw bedrijf te maken heeft met verzuim.

Het registreren en analyseren van gegevens

Bij het creëren van een helder verzuimbeheer is het van belang dat diverse gegevens op een goede manier geregistreerd worden. Denkt u hierbij aan onder andere NAW-gegevens en salarisgegevens. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de situatie van uw medewerkers. Nadat alle benodigde gegevens zijn verwerkt, is de volgende stap het analyseren van deze gegevens. Wanneer wordt het verzuim geregistreerd en op welke manier? Met het analyseren van het verzuim komt u erachter wat het effect is op de bedrijfsprocessen en hoe u deze processen het best kunt verbeteren. Als laatste punt is natuurlijk het beheer van groot belang. Goede preventieve maatregelen nemen is immers essentieel als u het verzuim wilt verminderen.

De specialisten staan voor u klaar

Goed verzuimbeheer gaat uiteraard gepaard met geavanceerde en tegelijkertijd overzichtelijke software. De specialisten van PreAct Verzuimregistratie begrijpen goed dat niet alleen de installatie van deze software goed moet worden uitgevoerd, maar ook dat u goed met het systeem moet kunnen werken. De specialisten in verzuimbeheer van dit bedrijf helpen u graag om het registreren, analyseren en beheersen van verzuimprocessen onder de knie te krijgen. Zo weet u snel hoe alles werkt en haalt u het optimale uit het nieuwe systeem.

https://preact-verzuim.nl/