DopShop.nl
Image default
Verbouwen

Vier misvattingen over de RI&E

Iedere organisatie kent hem wel. De Risico Inventarisatie en Evaluatie, ook wel RI&E of RIE genoemd. De eigen voorkeur van mij gaat uit naar de RI&E omdat het zo vollediger is en het eigenlijk uit twee verschillende onderdelen bestaat. Te weten de Risico Inventarisatie en de Risico Evaluatie. Middels dit artikel wil ik je graag meer te weten laten komen over de RI&E. Dit aangezien er vaak nog diverse misverstanden zijn omtrent dit onderwerp. Want vaak wordt de RI&E als last gezien, maar het is eerder een ‘opluchting’.

Wist je bijvoorbeeld dat de Arbowet in 1994 tot stand is gekomen en deze arbowet nog steeds het uitgangspunt is voor de RI&E? De Arbowet zegt eigenlijk dat de arbodienstverlening door bedrijven en organisaties moet worden opgevolgd. Zoals reeds aangehaald wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie als last gezien. Het brengt vaak een kostenpost met zich mee, maar uiteindelijk is de RI&E er voor om juist een besparing te realiseren. De RI&E moet dus eerder winst opleveren dan een kostenpost zijn. Betere arbeidsprestaties als het veiliger, efficiënter en effectiever uitvoeren van de werkzaamheden is hier een mooi voorbeeld van. Een ander voorbeeld is dat er minder uitval is van personeel door ‘onnodige’ fouten. Als de RI&E zo wordt omschreven, wordt de RI&E vaal al beter gewaardeerd dan wanneer het een ‘moetje’ is.

Misvatting 1: De RI&E is afgerond na het in kaart brengen van de risico’s

Bij aanvang van de RI&E moeten de risico’s allereerst in kaart worden gebracht. Dit is al een mooie eerste stap! Maar gelijktijdig breng je ook al de risico’s in kaart waarvoor je reeds een oplossing hebt gevonden. Deze zijn natuurlijk al mooie bonuspunten. Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht is het de bedoeling dat de risico’s ook worden opgevolgd. Dit is ook wel de Evaluatie (de E in RI&E). Ook deze stap is minstens zo belangrijk. Het is belangrijk om de risico’s af te dekken en uit de organisatie te verwijderen. Een Plan van Aanpak is hiervoor het uitgelezen middel. Extra tip, zorg ervoor dat je samen met de betrokkenen het Plan van Aanpak maakt. Zo krijg je meer draagvlak in de organisatie.


Misvatting 2: De RI&E levert alleen maar knelpunten op

Wanneer je de risico’s hebt geïnventariseerd leveren de risico’s niet enkel knelpunten op maar ook mooie inzichten. Ook de zaken die goed gaan worden hierin juist ook belicht. Dit zijn mooie complimenten! Tip, geef daarom ook al aandacht aan de risico’s die je als organisatie al beheerst. Dit zijn mooie stappen die reeds zijn gemaakt. Let op: registratie incidenten zijn zeer belangrijk om altijd op te volgen.

Misvatting 3: 1x per 4 jaar moet de RI&E uitgevoerd worden

Toen de Arbowet net was ontwikkeld werd er vaak gecommuniceerd dat je eens per 4 jaar de RI&E moet updaten. Dit is echter niet het geval. De wet schrijft voor dat de RI&E altijd actueel en compleet moet zijn. Wanneer je dus een grote wijziging hebt, denk aan een verbouwing of verhuizing, dan moet de RI&E geupdate worden. Als dit ieder jaar is, dan moet deze elk jaar worden herzien. Is het eens in de 10 jaar, dan is dat uiteraard voldoende. Zolang hij maar compleet en actueel is. Een tips is om meerdere keren per jaar de RI&E te bespreken bijvoorbeeld met een ri&e instrument. Zo blijft het Plan van Aanpak ten aller tijde actueel.

Misvatting 4: Een externe moet de RI&E altijd uitvoeren

Er wordt wel gezegd dat de RI&E altijd door een derde partij moet worden uitgevoerd. Dit is echter niet het geval. Indien een preventie medewerker hiervoor is getraind, is dit ook voldoende. Ook zijn er vaak Branche RI&E’s beschikbaar die kunnen worden gebruikt. Wel is de toetsing van een RI&E vaak verplicht door een professional. Als tip is het beste om de preventiemedewerker te laten beoordelen wie de RI&E gaat uitvoeren.

https://www.raatwerk.nl/waarom-de-digitale-rie/