DopShop.nl
Image default
Dienstverlening

Wat voor werkzaamheden voert een elektricien uit?

Een elektricien is iemand die zich heeft gespecialiseerd in het onderhouden, aanleggen en monteren van elektrische installaties. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in woningen bij de meterkasten, verlichting of video-installaties bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook elektriciens die zich specialiseren in het aansturen van elektrische machines. Deze machines worden gebruikt in transportmiddelen of fabrieken. Waar zorgt de elektricien dan voor? Die zorgt ervoor dat elektrische apparaten en installaties veilig kunnen worden gebruikt. Ook zorgt de elektricien ervoor dat de stroom veilig kan worden afgetapt.

Wat voor werk voert een elektricien uit?

Een elektricien is verantwoordelijk voor het aansluiten en aanleggen van allerlei soorten elektriciteit installaties en elektriciteitsvoorzieningen. Daarbij kan gedacht worden aan stopcontacten, groepenkasten en elektra infrastructuur in woningen, kantoren, scholen, gebouwen en ziekenhuizen. Een elektricien kan zich ook bezighouden met door elektriciteit aangestuurde machines. Die in fabrieken bijvoorbeeld worden gebruikt. Voor deze werkzaamheden is het nodig dat een elektricien extra cursussen volgt. Eigenlijk is een elektricien werkzaam op alle plekken waar gewerkt moet worden met elektriciteit. Werken met elektra brengt veel gevaren met zich mee. Als elektra niet correct wordt aangesloten, kan dit grote gevolgen hebben. Om deze reden werkt een elektricien volgens strenge regels en normen die NEN-normen heten. 

Wat zijn de werkzaamheden die een elektricien uitvoert? 

De werkzaamheden die een elektricien uitvoert, kunnen worden samengevat tot de volgende werkzaamheden:

  • trekken van elektriciteitskabels

  • preventief onderhoud van elektrische installaties

  • monteren van verlichting en bedrading

  • advies geven over moderne toepassingen en energiebesparing

  • frezen van sleuven

  • installeren van groepenkasten

  • elektra aanleggen 

  • testen van aangelegde elektra

  • afmonteren van schakelaars, stopcontacten en aardlekschakelaars

Daarnaast moet een elektricien ook tekeningen kunnen lezen die bij de aanleg van elektra op nieuwbouwlocaties zijn gemaakt. Er staat op deze aantekeningen aangegeven waar de aansluitpunten en stopcontacten gaan komen.